Secuba Application Analytics

Secuba Application Analytics to rozwiązanie firmy Secuba, które umożliwia:

 • Analizę wykorzystania aplikacji i efektywności pracy użytkowników
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa
 • Obniżenie kosztów oprogramowania

  

Analizuj wykorzystanie aplikacji i efektywność pracy

 • Analiza, jakie aplikacje są używane przez poszczególne działy oraz przez jaki czas aktywnie korzystają z nich użytkownicy.
 • Zbieranie informacji o czasie aktywności na poszczególnych stronach WWW.
 • Statystyki – czy użytkownik aktywnie pracuje, czy nie wykazuje żadnej aktywności, czy też ma zablokowany ekran komputera.

Podnieś bezpieczeństwo oraz obniż koszty oprogramowania

 • Wykrycie zainstalowanego oprogramowania, które nie jest wykorzystywane.
 • Weryfikacja, czy nie występują aplikacje niepożądane, bądź aplikacje w starych wersjach, zagrażające bezpieczeństwu.
 • Zmniejszenie TCO oprogramowania, poprzez usunięcie niewykorzystywanych aplikacji, oraz optymalne przypisanie licencji.

Łatwe i szybkie wdrożenie

 • Rozwiązanie dostarczane z chmury (Microsoft Azure) – szybkie wdrożenie, niski koszt utrzymania, duża elastyczność.
 • Integracja z Active Directory, filtrowanie i raportowanie po danych z AD. 

Przykładowe zrzuty ekranu z rozwiązania Secuba Application Analytics:
 

Zamów demo rozwiązania – wypełnij informacje poniżej

 

Powrót