Chmura Hybrydowa

Twoja firma wymaga elastycznej infrastruktury, która może być skalowana na żądanie. Chmura prywatna w centrum danych zapewnia większą elastyczność i efektywniejsze zarządzanie zasobami. W miarę rozszerzania centrum danych w kierunku chmury publicznej, zaczynasz tworzyć model chmury hybrydowej. Chmura hybrydowa łączy najlepsze elementy obu rozwiązań, więc możesz korzystać z zewnętrznych zasobów, gdy ma to sens dla prowadzonej działalności. Chmura hybrydowa Microsoft łączy Microsoft Azure, Windows Server oraz Microsoft System Center, udostępniając technologię klasy enterprise firmy Microsoft zarówno w wewnętrznym centrum danych firmy, jak i w naszych globalnych centrach danych.

Wdrożenie chmury powinno rozszerzyć możliwości bez zwiększenia złożoności. Chmura hybrydowa Microsoft pozwala łatwiej przesuwać obciążenia z centrum danych do Microsoft Azure lub do centrum danych dostawcy usług hostingowych, przy jednoczesnym utrzymaniu pełnego przeglądu infrastruktury. Można również zbudować chmurę hybrydową korzystającą z zasobów lokalnych i chmurowych. Ewentualnie można wykorzystać opcje magazynowania, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania przy zwiększonej wydajności i ograniczonych kosztach.


Korzyści

  • Utrzymywanie spójności w obrębie chmur dzięki dobrze znanym narzędziom i zasobom
  • Rozszerzenie centrum danych dzięki spójnemu zestawowi narzędzi zarządczych oraz dobrze znanym rozwiązaniom w zakresie tworzenia i tożsamości
  • Uzyskanie wydajności i bezpieczeństwa klasy enterprise w centrum danych i w chmurze
  • Spełnianie zmieniających się potrzeb biznesowych z większą elastycznością
  • Zapewnianie pojemności na żądanie

 

Back