Technologie

wirtualizacja

Migracja z istniejących oraz tworzenie nowych wydajnych i wysokodostępnych platform wirtualizacyjnych przy użyciu technologii Hyper-V.

read more

Zarządzanie Infrastrukturą

Wdrażanie narzędzi do centralnego, zautomatyzowanego zarządzania infrastrukturą fizyczną oraz wirtualną z wykorzystaniem pakietu System Center 2012 R2.

read more

Chmura Hybrydowa

Integracja z chmurą publiczną Azure na potrzeby zwiększenia wydajności lub dostępności kluczowych usług.
 
 

read more