Wirtualizacja

Wirtualizacja umożliwiła powstanie nowej generacji centrów danych o większej wydajności i dostępności dla najbardziej wymagających obciążeń. Rozwiązania wirtualizacyjne firmy Microsoft wychodzą poza zwykłe możliwości wirtualizacji, takie jak konsolidowanie sprzętu serwerowego, aby tworzyć kompleksowe platformy chmur prywatnych i hybrydowych. To oznacza, że organizacja może uzyskać znaczne oszczędności i zwiększyć wydajność operacyjną.

Bez względu na to, czy zamierzasz wirtualizować obciążenia, budować chmurę prywatną, skalować usługi za pośrednictwem chmury publicznej czy połączyć wspomniane propozycje, rozwiązania do wirtualizacji i zarządzania firmy Microsoft oparte na Windows Server i System Center mogą pomóc w lepszym zarządzaniu zasobami i oferowaniu rozwiązań informatycznych jako usług. Przy migracji z VMware do Microsoft można dostosować przetwarzanie w chmurze do własnych potrzeb biznesowych.


Korzyści

  • Wypracowanie oszczędności i poprawa wydajności operacyjnej dzięki korzystaniu ze znanej platformy; technologia Hyper-V wbudowana w Windows Server
  • Korzystanie z ujednoliconego zestawu zintegrowanych narzędzi do zarządzania dla środowisk fizycznych, wirtualnych i chmurowych za pośrednictwem jednej konsoli
  • Lepsza efektywność kosztowa niż w przypadku VMware dzięki nieograniczonej wirtualizacji centrum danych oraz rozwiązaniom do zarządzania licencjonowanym w oparciu o procesor


Migracja do Hyper-V

Czy wiesz, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba nowych użytkowników Hyper-V jest czterokrotnie większa niż ESX firmy VMware? Oznacza to, że migracja maszyn wirtualnych ma coraz większe znaczenie dla wielu klientów, gdyż coraz więcej z nich rozważa skorzystanie z platformy Microsoft w miejscu używanej już platformy VMware. Niezależnie od tego, czy chodzi o migrację z platformy wirtualnej na wirtualną czy z fizycznej na wirtualną, migracja stanowi drogę do konsolidacji prac i usług oraz podwalinę chmury.

Dostępna pomoc to Microsoft Virtual Machine Converter (MVMC) 3.0, wspierane rozwiązanie do konwertowania maszyn i dysków VMware z hostów VMware na hosty Hyper-V i Microsoft Azure. Rozwiązanie MVMC 3.0 umożliwia także konwersję serwera fizycznego na maszyny wirtualne Hyper-V, co pozwala przyspieszyć wirtualizację.

 

 

Back