Wybrane Projekty

Migracja z VMware do Hyper-V

Vitablend Nederland B.V.

Klient ponosił duże koszty związane z VMware, który obsługiwał kluczowe serwery z wysokim SLA – linie produkcyjne fabryki. Zaproponowaliśmy migrację z VMware do Hyper-V, co pozwoliło na znaczne oszczędności po stronie Klienta. Naszym celem była przede wszystkim szybka i sprawna migracja, niezauważalna dla użytkowników.

Migracja z lokalnych centrów przetwarzania danych do Azure

Globalny koncern

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy nową infrastrukturę (SCOM) na potrzeby monitoringu ponad 3000 serwerów fizycznych i wirtualnych, rozmieszczonych w Azji, Ameryce Północnej i Europie – zarówno w lokalnych serwerowniach klienta, jak i w Azure. Przeprowadziliśmy również migrację części infrastruktury SCCM z serwerowni Klienta do Azure oraz konfigurację i migrację do Azure rozwiązania firmy trzeciej, służącego do zapewnienia bezpieczeństwa za pomocą procesu tworzenia kopii zapasowych. Wspieraliśmy również Klienta w procesie upgrade agentów SCOM, w szczególności przygotowaliśmy skrypty do automatycznej rekonfiguracji.

Wdrożenie SCOM/Orchestrator/SCCM

Vitablend Nederland B.V.

W związku z wieloma awariami i problemami z wydajnością aplikacji, przeprowadzaliśmy audyt infrastruktury IT. Podstawą problemów okazał się brak monitoringu, który wskazywałby źródła problemów oraz drastycznie skracałby czas ich diagnozowania. Wdrożyliśmy rozwiązanie do monitorowania serwerów, aplikacji i sieci w oparciu o SCOM oraz rozwiązanie do zarządzania aktualizacjami (SCCM+Orchestrator).

Wdrożenie Active Directory

Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie

Pierwszym krokiem było przygotowanie prezentacji przedstawiającej zalety domeny Active Directory w odniesieniu do istniejącej infrastruktury oraz planów jej rozbudowy. Kolejnym krokiem była analiza, która umożliwiła zaprojektowanie odpowiedniej struktury obiektów oraz jednostek organizacyjnych. Na potrzeby samej migracji przygotowaliśmy skrypty (USMT) do migracji profili/danych użytkowników do nowej domeny.

Wdrożenie Exchange Online w scenariuszu hybrydowym

Transpost S.A.

W celu zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury pocztowej, zaproponowaliśmy przeniesienie największych skrzynek użytkowników do Exchange Online. Dzięki temu rozwiązaniu Klient uniknął konieczności dodatkowych zakupów związanych z rozbudową przestrzeni dyskowej oraz zyskał elastyczność oferowaną przez rozwiązanie chmurowe.

Migracja Hyper-V Szpital Bródnowski w Warszawie

Klient zwrócił się do nas z problemami ze stabilnością klastra Hyper-V. Wstępna diagnostyka wykazała, że problemy wynikają z błędów w architekturze oraz konfiguracji platformy. W trakcie rozmów z Klientem zdecydowaliśmy, że ze względu na dużą liczbę wymaganych zmian i rekonfiguracji, dużo szybciej i lepiej będzie postawić nowe środowisko w aktualnej wersji Hyper-V.

Migracja z VMware i Wdrożenie System Center

Transpost S.A.

Projekt rozpoczęliśmy od przygotowania wyceny w oparciu o budżet, który był pierwotnie przeznaczony na przedłużenie wsparcia VMware. Nasza propozycja mieściła się w bardzo podobnej kwocie. Zawierała ona zakup licencji i usług niezbędnych do przejścia na Hyper-V oraz wdrożenia pakietu System Center (SCOM, SCCM, SCDPM, SCVMM, SCORCH).