Zarządzanie Infrastrukturą

Operations Manager

Operations Manager umożliwia monitorowanie usług, urządzeń i operacji na wielu komputerach z jednej konsoli. Operatorzy mogą szybko uzyskać informacje o stanie środowiska IT i usług IT działających w różnych systemach i obciążeniach roboczych, korzystając z wielu widoków przedstawiających informacje o stanie, kondycji i działaniu, a także alerty generowane w związku z problemami wydajności, konfiguracji i zabezpieczeń.

 • Monitorowanie infrastruktury i aplikacji oraz alarmowanie o problemach
 • Monitorowanie obciążeń roboczych Microsoft i innych firm
 • Monitorowanie chmur włącznie z Azure
 • Informacje na temat stanu, kondycji i wydajności systemu


Configuration Manager

Configuration Manager zwiększa produktywność i efektywność prac zespołu IT dzięki zmniejszeniu liczby zadań wykonywanych ręcznie i umożliwieniu zajęcia się najważniejszymi projektami; pozwala maksymalnie wykorzystać inwestycje w sprzęt i oprogramowanie, a także zapewnia użytkownikom możliwość wydajnej pracy, dostarczając potrzebne oprogramowanie w odpowiednim momencie. Configuration Manager to rozwiązanie do instalacji i konfiguracji serwerów, komputerów klienckich oraz różnego rodzaju urządzeń przenośnych w środowiskach fizycznych, wirtualnych, rozproszonych i mobilnych. Umożliwia inwentaryzację sprzętu i oprogramowania i poziomu ich wykorzystania, monitoruje zmiany konfiguracji w infrastrukturze, zapewniając jej zgodność z wymaganiami firmowymi i prawnymi.

 • Elastyczna implementacja systemu operacyjnego
 • Zarządzanie zgodnością i ustawieniami
 • Analiza i magazyn zasobów
 • Dostarczanie aplikacji
 • Zarządzanie poprawkami
 • Kondycja i monitorowanie urządzeń klienckich
 • Zarządzanie urządzeniami


Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager to rozwiązanie do zarządzania w zwirtualizowanych centrach danych, umożliwiające konfigurowania hosta wirtualizacji, sieci i zasobów pamięci masowej oraz zarządzanie nimi na potrzeby tworzenia i wdrażania maszyn wirtualnych i usług w utworzonych w organizacji chmurach prywatnych.

 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi i chmurą prywatną
 • Zarządzanie siecią i pamięcią masową
 • Obsługa heterogenicznych hostów maszyn wirtualnych
 • Implementacja obciążeń roboczych na podstawie szablonów


Orchestrator

Orchestrator to rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy w centrum danych. Orchestrator umożliwia automatyzację tworzenia, monitorowania i implementacji zasobów w danym środowisku.

 • Automatyzacja przepływu pracy
 • Tworzenie elementów Visual Runbook
 • Międzyplatformowa integracja przepływów pracy


Data Protection Manager

Data Protection Manager to system dla przedsiębiorstw do tworzenia kopii zapasowych. Za pomocą rozwiązania DPM można tworzyć kopię zapasową danych z lokalizacji źródłowej w docelowej lokalizacji dodatkowej. Jeśli oryginalne dane są niedostępne z powodu planowanych lub nieoczekiwanych problemów, można przywrócić dane z lokalizacji dodatkowej. Za pomocą rozwiązania DPM można tworzyć kopie zapasowe danych aplikacji z serwerów i obciążeń roboczych Microsoft oraz danych plików z serwerów i stacji roboczych. Można tworzyć pełne, przyrostowe i różnicowe kopie zapasowe, a także kopie zapasowe kompletnego stanu systemu do całkowitego przywracania systemu.

 • Centralna kopia zapasowa dla maszyn wirtualnych i aplikacji
 • Maszyny wirtualne — przywracanie na poziomie elementu
 • Archiwizacja danych kopii zapasowej na platformie Azure

 

 

Back